Privacyverklaring Ubuntu Bodywork

Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Ubuntu Bodywork, verstrek je ons je persoonlijke gegevens zodat we deze diensten naar behoren kunnen leveren. Dit kan plaatsvinden in een persoonlijk gesprek, door je aan te melden voor een sessie, workshop of lezing, door gebruik te maken van onze website, per e-mail of via privéberichten in social media.

Persoonlijke gegevens
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Ubuntu Bodywork verwerkt:

 • Naam en geboortedatum                          –
 • Contact gegevens zoals adres, email en telefoonnummer
 • Gegevens ten behoeve van facturatie zoals bedrijfsnaam
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Je interesse in evenementen wanneer je deze communiceert of wanneer je op een link in een nieuwsbrief klikt
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer na betalingen

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief en of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen via info@ubuntubodywork.com

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ubuntu Bodywork verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het naar behoren en efficiënt kunnen uitvoeren van onze diensten zoals het aanbieden van sessies, workshops en lezingen
 • Administratieve taken verrichten zoals facturering
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Onderhouden van een klantenbestand
 • Marketingdoeleinden zoals het sturen van een nieuwsbrief en/of flyer
 • Verbeteren van onze dienstverlening
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • In geval van klachten of geschillen

Ubuntu Bodywork analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Gegevensverstrekking aan derden
Om onze dienstverlening te verbeteren kan het zijn dat je gegevens gedeeld worden met derde partijen. Je kunt hierbij denken aan Google Analytics (dit gebeurt anoniem, zie hieronder), nieuwsbrief-leveranciers etc.. Ubuntu Bodywork maakt echter geen gebruik van Google Analytics.

We zullen je gegevens nooit delen met derden voor commerciële doeleinden of aan goede doelen.

Google Analytics: Privacyvriendelijk
De website van Ubuntu Bodywork maakt gebruik van Google Analytics om te zien hoeveel bezoekers deze website krijgt en welke pagina’s er met regelmaat worden bekeken. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. De resultaten en analyses die uit Google Analytics worden afgelezen worden gebruikt om het aanbod op de website te verbeteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ubuntu Bodywork gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ubuntu Bodywork gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Wij hoeven voor het plaatsen van deze functionele en analytische cookies geen toestemming te vragen

Geautomatiseerde besluitvorming
Ubuntu Bodywork neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ubuntu Bodywork) tussen zit.

Hoelang bewaren we je gegevens?
We bewaren je gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld. Dit betekent dat we je gegevens bewaren zolang ze nodig zijn om de door jouw gevraagde services te kunnen aanbieden. Gegevens ten behoeve van financiële administratie en facturering blijven 7 jaar bewaard zoals de Belastingwet dat voorschrijft.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ubuntu Bodywork neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ubuntu Bodywork maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ubuntubodywork.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ubuntu Bodywork en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ubuntubodywork.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recent bijgewerkte versie, raadpleeg hem regelmatig. Met de vernieuwde versie, vervalt de geldigheid van alle voorgaande. Grote updates en veranderingen die impact hebben op de verwerking van persoonlijke gegevens, communiceren wij via onze nieuwsbrief.